RAL paleta boja

RAL boje se koriste u celom poslovnom svetu; boje su numerisane i imenovane. Dodeljivanjem brojeva boja, izbegavaju se nesporazumi između poslovnih partnera. Ovde smo sumirali boje iz RAL Classic uključujući brojeve boja i oznake boja za vas. Imajte na umu da ekran na monitoru računara nikada ne obavezuje boju. Tabela boja treba da vam pruži prvi i grubi utisak. Pomoću CTRL+F možete tražiti broj boje kao i naziv boje.
Boje nisu u prodaji.

Kod nas možete poručiti Ral-K7 kartu boja koja sadrži sve niže navedene boje i koja vam može pomoći prilikom izbora odgovarajuće nijanse. 

 
1000 zelenobež
1001 bež
1002 pesak žuta
1003 signalžuta
1004 zlatnožuta
1005 medžuta
1006 kukuruzno žuta
1007 narcis žuta
1011 braon bež
1012 limunžuta
1013 bisernobela
1014 slonova kost
1015 svetla slonova kost
1016 sumpornožuta
1017 šafranžuta
1018 cinkžuta
1019 sivobež
1020 maslinasto-žuta
1021 repožuta
1023 jarko-žuta
1024 oker žuta
1026 svetlo-žuta
1027 kari žuta
1028 lubenica-žuta
1032 metla-žuta
1033 dalija-žuta
1034 pastelno žuta
1035 biserno-bež
1036 bisernožuta
1037 sunčano žuta
2000 žuto-narandzasta
2001 bordo-narandzasta
2002 krv-narandzasta
2003 pastelnonarandzasta
2004 narandzasta
2005 crveno-narandzasta
2007 svetlo-narandzasta
2008 vetlocrvenonarandzasta
2009 jarko-narandzasta
2010 signalnonarandzasta
2011 tamnonarandzasta
2012 lososnarandzasta
2013 bisernonarandzasta
3000 vatrenocrvena
3001 signalnocrvena
3002 karmincrvena
3003 rubincrvena
3004 purpurnocrvena
3005 vino-crvena
3007 crnocrvena
3009 oksidcrvena
3011 braoncrvena
3012 bežcrvena
3013 paradajzcrvena
3014 bledoroze
3015 svetloroze
3016 koralnocrvena
3017 roze
3018 jagodacrvena
3020 jarko-crvena
3022 lososcrvena
3024 jarkocrvena
3026 svetlocrvena
3027 malinacrvena
3031 orijent-crvena
3032 rubin-crvena
3033 Pbisernoroza
4001 crveno-lila
4002 crvena-violet
4003 violet
4004 tamno-violet
4005 plavo-lila
4006 jarkoo-purpurna
4007 purpur-violet
4008 Ssignal-violet
4009 pastel-violet
4010 telemagenta
4011 biserno-violet
4012 biser-kupina
5000 violet-plava
5001 zeleno plava
5002 ultraplava
5003 Ssafirplava
5004 crnoplava
5005 signalnoplava
5007 brilijantplava
5008 sivoplava
5009 azurnoplava
5010 encijan-plava
5011 čelično-plava
5012 svetloplava
5013 kobaltnoplava
5014 golub-plava
5015 nebeskoplava
5017 saobraćajno-plava
5018 tirkiznoplava
5019 kapriplava
5020 okeanplava
5021 vodeno-plava
5022 noć-plava
5023 talas-plava
5024 pastelno-plava
5025 bisernoplava
5026 biserno-noćnoplava
6000 patina-zelena
6001 smaragdno-zelena
6002 list-zelena
6003 maslinastozelena
6004 plavozelena
6005 mahovina-zelena
6006 sivo-maslinasta
6007 flaša-zelena
6008 braonzelena
6009 bor-zelena
6010 trava-zelena
6011 rezeda-zelena
6012 crnozelena
6013 trska-zelena
6014 žuto-maslinasta
6015 crno-maslinasta
6016 tirkiznozelena
6017 majsko-zelena
6018 žuto-zelena
6019 belo-zelena
6020 hromoksid-zelena
6021 bledozelena
6022 braon-maslinasta
6024 braon-maslinasta
6025 Paprat-zelena
6026 opalzelena
6027 svetlozelena
6028 bor-zelena
6029 mentazelena
6032 signalnozelena
6034 pastelnotirkizna
6035 bisernozelena
6036 biser-opal-zelena
7000 pepeljasto-siva
7001 srebrnosiva
7002 maslinastosiva
7003 mahovina-siva
7004 signal-siva
7005 miš-siva
7006 bež-siva
7008 kaki-siva
7009 zeleno-siva
7010 šator-siva
7011 gvozdeno-siva
7012 bazaltno-siva
7013 braon-siva
7015 brod-siva
7016 antracit-siva
7021 crno-siva
7022 tamnosiva
7023 betonsiva
7024 grafitsiva
7026 granitsiva
7030 kamensiva/
7031 plavosiva
7032 šljunak-siva
7033 cement-siva
7034 žutosiva
7035 svetlosiva
7036 platinastosiva
7037 prašina-siva
7038 akatsiva
7039 kvarcsiva
7040 prozorsiva
7042 jarko-siva A
7043 jarko-osiva B
7044 svilenosiva
7045 čeliksiva 1
7046 čeliksiva 2
7047 čeliksiva 4
7048 biseno-mišje siva
8000 zelenosiva
8001 okerbraon
8002 signal-braon
8003 glineno-braon
8004 bakarno-braon
8007 jelen-braon
8008 maslinastobraon
8011 orah-braon
8012 crveno-braon
8014 sepija-braon
8015 kesten-braon
8016 mahagonibraon
8017 čokoladnobraon
8019 sivobraon
8022 crnobraon
8023 narandza-braon
8024 bežbraon
8025 bledo-braon
8028 zemljano-braon
8029 biserno-bakarna
9001 kermbela
9002 sivobela
9003 signal-belae
9004 signalcrna
9005 tamnocrna
9006 aluminijum-bela
9007 aluminijum-siva
9010 čistobela
9011 grafitcrna
9016 jarko-bela
9017 jarko-crna
9018 papirus-bela
Close menu
Na gore