Entwicklung

Konstrukcija i vizualizacija


VKF Renzel

CAD

Prilikom razvijanja novih proizvoda putem CAD-tehnike ,skice se obradjuju u 3D efektu Prednost CAD tehnike,ogleda se u tome sto se kompletni dalji procesi nastajanja zasnivaju na ovim digitalnim podacima, kako kreiranje skica, prototipova ili sklapanje,tako i mnogi naši postupci proizvodnje plastike kao što su ekstruzija izlivanje,laserska obrada,termoplast-obrada, sečenje i formatiranje.Na taj način je garantovan visoki kvalitet koji se ne menja.

1. CAD Konstrukcija

entwicklung_cad-zeichnung

2. 3D-Vizualizacija

3. Gotovi proizvodi

entwicklung_3D-Visualisierung
entwicklung_fertiges-produkt

Proizvodnja alata


Proizvodnja alata Proizvodnja alata livenjem pod pritiskom jeste način produkcije kojim se delovi plastike mogu reprodukovati u veće brojeve komada postupkom livenja. Sastoji se od više grupa pravljenja i različitih Pojedinačnih delova,pretežno od čelika. Alat proizveden livenjem pod pritiskom može raspolagati dvema razdvojivim površinama ili većim brojem kaviteta sa uobličenim jezgrima po razdvojivoj površini ,što znači da se više plastičnih delova može istovremeno proizvesti u jednom obliku. Zahvaljujući sopstvenoj proizvodnji , omogućeno jekratko vreme isporuke bez nedostataka u kvalitetu. Da bi se još skratilo vreme isporuke i nulaserije ,postoji mogućnost postavljanja aluminijumskih i inserta u konture i iste ugraditi u naše Pripremljene kalupe. Rado preuzimamo raspoloživi alat i prilagodjavamo ga našim mašinama.
Close menu
Na gore