aluminiumverarbeitung

Prerada


metala / aluminijuma

Prerada metala / aluminijuma


Prilikom proivodnje od metala i aluminijuma primenjujemo sistemska rešenja u oblastima proizvodne- i informacione prezentacije. Materijali kao što su npr žica, listovi, cevi od nerđajućeg čelika i aluminijuma možemo obraditi laserom i raditi utiskivanje, zavarivanje, savijanje, presovanje. Ovi proizvodi se oplemenjuju putem praha, oplatom, hromiranjem, galvanizacijom. Za ove prerade koriste se specijalne mašine Konkretna prerada se podrazumeva pomoću digitalna merila. Pored našeg standardizovanog programa naša ponuda obuhvata idividualni razvoj i koncepciju po želji klijenata. Pritom, mi uzimamo u obzir zahtevne tehničke i kvalitativne proizvodne kriterijume.
Close menu
Na gore