Opšti uslovi prodaje i informacije


Opšti uslovi

Svaka kupovina i isporuka podležu našim uslovima. Protivni ili dodatni uslovi kupca i usmene dogovore su obavezujuće za nas ako smo to potvrdili pismeno.
 

Sklapanje ugovora
Ugovor se sklapa prihvatanjem ponude. Ako je ugovor zaključen putem našeg internet prodavnici, ugovor važi samo ako je VKF Renzel poslao naručenu robu kupcu. Prilikom transporta e-mail potvrde ugovor je zaključen odgovorom e-mail poruke, ali ne pre isporuke robe do kupca. Naši ponude, u skladu sa datim podacima, osim ako nije drugačije naznačeno, važe 15 radnih dana, a nakon toga se mogu promeniti.. Eventualne posledice za nepotpune informacije u porudzbini koje mogu da dovedu do pogrešnih isporuka, snosi kupac. Odlučujući za sve isporuke je broj artikla iz naše kompanije. Sve dalje promene na zahtev klijenta se naplaćuju.
Promene ili otkazivanja za proizvode koji su već u proizvodnji ili isporuci nije moguće. Ilustracije, dimenzije i težine u informacijama i promotivni materijali su neobavezujući. Zadržavamo pravo na štamparske greške i promene, posebno tehničke.
 

Cene
Sve cene naše internet prodavnice su podložne promenama a slanje se vrši iz skladišta (skladišta u Isselburgu) bez PDV. Isporuka i troškovi transporta su uklj. Ako niste poslovni korisnik, važi bruto cena (neto ili kataloška cena od poreza na promet).
Sve cene iz našeg katalog podležu promenama. Kao naši proizvodi su uglavnom namenjeni za komercijalne kupce, mi smo naveli neto cene u našem katalogu.
 

Vreme isporuke
Svi poručeni artikli biće gotovi i isporučeni u najkraćem mogućem roku. Zahtevi za odštetu u slučaju neispunjenja kriterijuma proizvoda ili zakasnele isporuke neće biti uvaženi. Klijent ne može odbiti parcijalne isporuke.
 
Dostava i prenos odgovornosti
Za komercijalne klijente, odgovornost prelazi na njih isporukom robe. Za vreme isporuke krajnjim korisnicima odgovornost za robu snosi kupac . Otpremnica i pakovanje radimo po sopstvenoj tehnologiji u slučaju oštećenja materijala korišćenog za pakovanje snosimo odgovornost. Ekpress troškove ili posebnie zahteve (Ekspres vagon, ekspres pošiljka), itd snosi kupac ..

 
Vlasnička prava
Tekući račun / saldo- klauzula :
VKF Renzel zadržava vlasništvo nad robom dok sve obaveze prodavca prema kupcu nisu ispunjene. Ovo važi, čak i ako su neki drugi zahtevi VKF Renzel kompanije uključeni u tekućem računu VKF Renzel je dužan da obezbedi garanciju po želji kupca ukoliko prodajna vrednost robe nadmašuje osiguranje robe za više od 10% .Isto tako, prodavac zadržava pravo da iskoristi pravo za odštetu u slučaju nepravilnog ispunjavanja obaveza od strane klijenata, nakon njegovog zakonskog prava na raskid ugovora. Isto se odnosi i na kršenje obaveza zbog nepravilnog rukovanja robom od strane kupca.
 

Produženo pravo na vlasništvo u preprodaji :
U slučaju preprodaje robe od strane kupca, važe svi navedeni uslovi u vezi sa postupanjem proizvoda. Takav zadatak se vrši kada je prodaja nepromenjenog stanja robe. Ako roba nakon preprodaje ne ispnjava uslove i kriterijume proizvodnje u skladu sa pravilnikom VKF Renzel, kupac snosi odgovornost za eventualnu odštetu zbog neusaglašavanja sa kriterijumima isporuke. Proizvodjač je takođe ovlašćen da naplati potraživanja. Pravo kompanije VKF Renzel da promeni uslove saradnje ostaje nepromenjeno, ali se zalaže da ostvare svoje pravo sve dok kupac ne ispuni svoje ugovorne obaveze. VKF Renzel može zahtevati da mu kupac daje odredjene informacije o pokretnosti robe, o dokumentima vezanih za dužnike i preuzimače. 
 

Provera -/promena klauzule:
Provera / promena klauzule se vrši u zakonskim okvirima i pravilnikom predvidjenim u okviru ugovora, a u dogovoru sa potražiocem /potpisnikom ugovora.
 
Štampani materijal
Skice,nacrti,probe, štampane probe ,šablone i druge prerade u zhtevu klijenta se obračunavaju. Klijent ima pravo da proveri ispravnost preliminarnih I naknadnih,gotovih podataka. Rizik od mogućih grešaka ide na odgovornost podnosioca ugovora sve dok se ne otkrije uzrok iste. Ovo važi I za naknadne zahteve podnosioca ugovora za dalju proizvodnju. Prilikom reprodukcija u boji u bilo kom postupku štampanja nije moguće tražiti odštetu za eventualna odstupanja od oiginala. . Veće ili manje odstupanje do 10 posto u isporuci količine tražene robe ne može biti nadonkađeno. Dostavljena količina će biti obračunata. Za izgubljene štampane materijale ne snosimo odgovornost. Dostavljeni materijali će stajati na raspolaganju u okviru dogovorenog formata.
 

Pravo na povlačenje porudzbine

(Pod terminom potrošač podrazumeva se svako fizičko lice koje ulazi u transakciju zbog svrhe koje ne mogu da se pripisuju ni komercijalnom ni njegovom samostalnoj profesionalna delatnosti .)
 

Uslovi

Pravo na povlačenje

Imate pravo da otkažete u roku od četrnaest dana bez dodatnog objašnjenja. Period opoziva je četrnaest dana od dana porudzbine.
    • Ukoliko ste vi ili treće lice uzeli robu u fizički posed, ako ste poručili neku robu u okviru jedne porudzbine i ukoliko je roba dosledno isporučena; 
    • Ukoliko ste vi ili treće lice uzeli robu u fizički posed, ako ste poručili robu u okviru više porudzbina i ukoliko je roba dosledno isporučena; 
    • Ukoliko ste vi ili neko drugo lice uzeli rou na rate, ako ste poručili proizvod koji se isporučuje u više parcela ili komada; 
Da biste ostvarili svoje pravo na povraćaj , morate nas kontaktirati putem e-maila :
VKF Renzel GmbH
Im Geer 15
46419 Isselburg
Germany
info@vkf-renzel.rs 
I ekskluzivnom zastupnik za Srbiju


Sondeli International DOO Beograd
Adresa: Dunavska 25
Tel: +38169 1555 355
email: info@vkf-renzel.rs

pomoću jasne izjave (npr, predata poštom, faksom ili e-mailom) o vašoj odluci da se povučete iz ovog ugovora. Možete koristiti formular vezan za model povlačenja, ali nije obavezno.
Da bi se ispunio rok povraćaja, dovoljno je da pošaljete ugovor u vezi sa ostvarivanjem prava na odustajanje pre roka povlačenja.
 
Posledice polvlačenja porudzbine
Posledice povlačenja
Ako povučete porudzbinuiz ovog ugovora, mi ćemo nadoknaditi sve uplate kojesmo primili od Vas, uključujući troškove dostave (osim za dodatne troškove koji proizlaze iz činjenice da ste izabrali drugačiji način isporuke od onog koji nudimo), a odmah izvršiti uplatu najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kada smo primili obaveštenje putem vašeg otkazivanja sporazuma sa nama. Za ovaj slučaj otplate koristimo isti način plaćanja kao i na izvornoj transakciji, osim ako izričito nije dogovoreno drugačije; u svakom slučaju, biće vam naplaćena naknada za takve slučajeve.
Mi možemo da odbijemo plaćanje naknade dok ne primimo robu nazad, ili dok ne pokažete da ste vratili robu.
Morate da vratite robu u svakom slučaju najkasnije četrnaest dana od dana kada ste nas obavestiti o svom otkazu ugovora. Rok je ispunjen ako pošaljete robu pre isteka perioda od četrnaest dana. Vi snosite direktne troškove vraćanja robe.
Potrebno je samo da platite za procenu robe kada kada vraćate jer je neophodno utvrditi prirodu, karakteristike i funkcionisanje robe nakon vraćanja.
 
Isključenje i gašenje ugovora
 
    • Isporuka robe kod montažnih proizvoda od strane potrošača, kada je potrebna saglasnost ili uz jasno prilagođene lične potrebe potrošača; 
    • Isporuka robe koja se može brzo pokvariti ili čiji rok upotrebe je brzo prošao; 
    • Snabdevanje alkoholnih pića, cena je dogovorena u ugovoru, koji mogu da se dostavi najranije 30 dana nakon zaključenja ugovora, međutim, i trenutna vrednost prometa na tržištu zavisi kontrole preduzetnika; 
    • Snabdevanje novina, časopisa i magazina sa izuzetkom ugovora o pretplati. 
 
 

Kada pravo na otkazivanje ističe prerano u ugovorima
 
    • Ako je roba nakon dostavljanja isporuke otvorena iz originalnog pakovanja, kada ona može biti nepodobna iz zdravstvenih razloga 
    • Isporuka robe koja je pomešana sa drugom robom i time promenila kvalitet; 
    • Snabdevanje audio ili video snimaka ili računarskog softvera u zatvorenoj ambalaži , ako je originalno pakovanje uklonjeno nakon otvaranja /isporuke 
 

 
 
Model odjavnog formulara
(Ukoliko želite da uradite povraćaj porudzbine, ponunite ovaj formular i pošaljite ga.)

Sondeli International DOO Beograd
Adresa: Dunavska 25
Tel: +38169 1555 355
email: info@vkf-renzel.rs 


- Ovim potvrdjujem (*) od mene /nas zaključen ugovor (*) o kupovini sledeće robe (*)/
o dostavi/ povraćaju sledeće robe (*)

- Poručeno (*)/ dostavljeno (*) 

- Ime potrošača(s) 
-Adresa 
- potpis (samo prilikom dostave na papiru 
- Datum 

(*) nepotrebno precrtati
 
 
 
Povlačenje ugovora / Pravo na povratak (za komercijalne kupce)
Za komercijalne kupce, u osnovi nema osnova na povratak ili otkazivanjae. U slučaju netačne isporuke povratak može biti uradjen tek nakon konsultacija sa nama. U slučaju pogrešne isporuke telefonom porudzbina je bespovratna. Roba koja se vraća bez našeg pisanog odobrenja neće biti prihvaćena i biće na teretu pošiljaoca. Kada je roba vraćena,mi ćemo naplatiti 10% vrednosti robe kao naknadu za obradu.
 
Žalbe i garancije
Kupac cmora pregledati robu i odmah , u pisanoj formi obavestiti kompaniju u vezi bilo kakvih nedostataka u roku od 3 radna dana od dana prijema . U slučaju nedostataka u okviru isporuke robe kupac neće imati pravo da odbije celu isporuku . Kupac u tom slučaju mora vratiti robu bez odlaganja , najkasnije u roku od 3 radna dana nakon otvaranja, o čemu nas mora obavestit pismenim putem . Za komercijalne kupce rok za garanciju je godinu dana . Mala komercijalna ili tehnički nezaobilazna odstupanja u kvalitetu , boji, težina itd.e opravdava žalbu . U slučaju neovlašćene žalbe , prodavac može iskoristiti priliku da zahteva da kupac vrati troškove nastale u tom slučaju . Ako su prigovori opravdani , VKF Renzel će , nakon provere po sopstvenom nahođenju, popraviti ili potpunu zameniti porudzbinu . Kupac može zahtevati raskid ugovora , ukoliko popravka ili zamena ne ispunjavaju njegove zahteve u skladu s pravilnikom i u slučaju da je prodavac negirao popravku ili zamenu. Garancija ne pokriva trošenj ili oštećenje robe . Nakon prenosa rizika od pogrešnog ili nemarnog odnosa sa robom, kompanija VKF Renzel ne snosi posledice. Gubitak ili oštećenje preko transporta mora biti utvrdjeno od strane primaoca tokom transportnog procesa, čak i ako šteta na pakovanju nije vidljiva . Odgovornost za štetu nastalu korišćenjem elektronskih uređaja , softver i sličnih predmeta , isključuje odgovornost prodavca .
 
Nadoknada štete
Zahtevi klijenata mogu biti prihvaćeni prema odredbama ugovora.
 
Ponuđač je u potpunosti odgovoran za štetu nastalu usled opasnosti po život, telo ili zdravlje ili u svim drugim slučajevima namerne ili grube nepažnje , po Zakonu o odgovornosti za proizvod u meri u kojoj je propisano zakonom.
 
Crteži -dokumenti -autorska prava
Ponudom crteža, uzoraka i drugih dokumenata zadržavamo pavo naše svojine i autorskih prava. Oni ne mogu biti preneti trećim licima bez naše saglasnosti. Kupac preuzima obavezu da neće biti narušena nikakva prava trećih lica (u konkretnom vlasništvu autorskih prava i reproduktivnih prava). Kompanija VKF Renzel na ovo može ukazivati samo u odgovarajućoj formi.
Plaćanje
Kupac dobija račun sa PDV-om . Faktura se može poslati u elektronskoj formi putem e-maila . Na zahtev kupca , isporučilac će poslati fakturu poštom . Kupovna cena se plaća u principu sa našim uslovima plaćanja -100 % plaćanja unapred. Protivpravni akti, kao što su preterano visoke kamate, poštanskih odbitke ili druge poteškoće koje nisu dogovoreni unapred biće uttvrdjeni. Prvi put kupci dobijaju robu pouzećem sa 2 % popusta. Takse i kamata prema zakonskim odredbama € / (sa izuzetkom prvog u mesecu) se izračunava kao 1 % kamate na ukupan iznos mesečne uplate). Nakon isteka roka sa trećim podsećanjem, naš zahtev se može predati ovlašćenim organima za utvrdjivanje naplate. Kupcu se u tom slučaju dobija od dobio agencije za naplatu iznos koji duguje za kašnjenje u plaćanju kompaniji VKF Renzel, kada mora da snosi troškove koji nastaju iz ovog postupka. Odnosi se na ugovorene rate : Ako dužnik kasni sa uplatom rate dve nedelje, sav preostali iznos plaća odmah.
 
Pravo izbora/ Mesto ostvarivanja usluga/nadležnost
(1) 1. Na snazi je bugarski pravilnik u okviru UN-prodajnog prava. Kod potrošača ovo pravo važi samo ako odredbe zakona nisu povredjene ,ili nije dobio zaštiru prava nakon utvrdjenih nepravilnosti.
(2) 2. Mesto ostvarivanja prava za sve usluge iz unapred utvrdjenih odredbi kao i nadležnost za njih je sedište ponudjača,sve dok se ne utvrdi drugačije.
 
Važno uputstvo
Vaš potpis je sačuvan u našoj bazi podataka. (EDV). Molimo vas da nas obavestite o eventualnoj promeni podataka. Ukoliko niste saglasni sa pravilnikom o čuvanju podataka,deaktivirajte ih. Ugovori vrednosti ispod 100 evra ne mogu biti sprovedeni. Za klijente starosti ispod 18 godina je obavezan potpis staratelja. Prilikom posebnih porudžbina smo ovlašćeni da naplatimo učešće od 10 procenata. Ova odredba može biti izuzeta u posebnim slučajevima. Izloženi uslovi poslovanja su sveopšte važeći i ne mogu biti promenjeni. Za sve pravne odnose između kompanije i klijenata važi zakon republike Srbije.
 
Ova publikacija je zaštićen autorskim pravom . Sva prava su zadržana. Upotreba tekstova, fotografija i / ili crteža - čak delimično i / ili u nekom modifikovanom obliku - je strog kažnjivo,pogotovo bez pismene saglasnosti VKF Renzel.
Ovo se naročito odnosi na reprodukciju, prevod i / ili korišćenje u obradi podataka.
Boja i druga tačnost i ispravnost svih slika ne može biti garantovana.
 
 
 
II. Informacije za potrošače
1. Identitet proizvodjača
VKF Renzel GmbH
Im Geer 15
46419 Isselburg
Germany
info@vkf-renzel.rs 

Identitet zastupnika za Srbiju:
Sondeli International DOO Beograd
Adresa: Dunavska 25
Tel: +38169 1555 355
email: info@vkf-renzel.rs 
 
2. Informacije o zaključenju ugovora
Tehnički koraci da bi zaključili ugovor , i same mogućnosti korekcije izvršene su u skladu sa "ugovornom" tačkom naših Opštih uslova (I deo)
 
3. Jezik ugovora , skladištenje ugovora
3.1. Jezik ugovora je srpski .
3.2. Puni tekst ugovora ne čuva se kod nas . Pre podnošenja naloga preko onlajn prodajnog sistema podaci mogu da se štampaju pomoću funkcije vašeg pretraživača ili mogu biti sačuvane elektronski . Nakon prijema naloga kod nas ,podaci o porudžbini, informacije koje nalaže zakon za ugovore na daljinu i uslovi realizacije će ponovo biti poslat vama na e-mail..
3.3. Kod zahteva izvan onlajn prodajnog sistema dobićete sve podatke iz ugovora poslate kao deo obavezujuće ponude na e-mail , koji možete odštampati ili sačuvati elektronskim putem.
 
4. Bitne karakteristike robe ili usluga

Bitne osobine robe ili usluga možete naći na našoj internet stranici.
 
5. Cene i mogućnosti plaćanja

5.1. Cene navedene u ponudama kao i troškovi slanja objedinjeni su u ukupnu cenu. Uključeni su i svi porezi. 
5.2. Dodatni troškovi isporuke nisu uračunati u cenu. Njih možete videti na posebnom meniju na našoj internet stranici i obavezno treba da budu istaknuti od strane proizvodjača,dok drugačije ne bude utvrdjeno 
5.3. Isto tako,mogućnosti plaćanja su istaknuti u našoj prezentaciji,takodje moguće ih je naći i u našem katalogu. 
5.4. Osim ukoliko nije drugačije navedeno,zahtevi za plaćanje odmah stupaju na snagu na osnovu ugovora.
 
6. Uslovi isporuke

6.1. Uslovi i termin isporuke,kao i posebni,dodatni uslovi isporuke nalaze se na našoj internet stranici ili u opisu proizvoda
6.2. Dok god je kompanija zakonom zaštićena, potrošač snosi troškove za eventualna oštećenja u toku tansporta. Ovo pravilo ne važi,ukoliko potrošač/ kupac angažuje drugo transportno preduzeće za prenos poručenog proizvoda. Ukoliko ste preduzetnik,transport se realizuje na vašu odgovornost.
 
7. Zakonsko pravo na odštetu za robu

7.1. Odgovornost za odštetu utvrdjena je za robu prema pravilniku“Garancija“ u našim opštim uslovima poslovanja.
7.2. Kao potrošač,dužni ste da prilikom prijema robe proverite njenu ispravnost i eventualno odmah prijavite nedostatke. U suprotnom,nećete dobiti odštetu za evenzualne greške.
Close menu
Na gore