Rečnik

Akrilno staklo (Polimetilmetakrilat (PMMA))

Akril staklo se često naziva pleksiglasa ili perspeks. To je stabilan, jak materijal, otporan na UV . Akril takođe odlikuje mala težina i često se koristi kao materijal u proizvodnji, na primer, Brošura. On je transparentan u širokom rasponu, održava se i kod Fluorescentnih boja.
 
 

CAD-Tehnika

CAD je skraćenica za "kompjuterski dizajn", odnosno za kompjuterski zasnovane forme. CAD tehnologija je pogodna za dizajniranje 3 – dimenzionalnih skica . Prednost CAD tehnologije je da ceo dalji proces razvoja počiva na osnovu tih digitalnih podataka, kao i mustre, prototipovi, alat ili mnogi proizvodni procesi.
 
 

Duroplast

Durolast predstavlja veštački materijal, čiji oblik ostaje nepromenjen nakon jedne obrade. Primeri: Teško tkivo, Trespa.
 
 

Eloksiranje

Eloksiranje je metod površinske obrade, pri čemu se formira zaštitni sloj od aluminijuma. Za ovu svrhu se, gornji sloj preradjuje i formira se sloj oksida koji štiti od korozije do dubljih slojevima, jer ne postoje nedostaci koji bi se mogli javiti u ovom sloju.
 
 

Ekstrudiranje

Ekstrudiranje je kontinuirani proces i može biti sproveden na bilo kojoj dužini. U procesu ekstrudiranja stvara se veštačka masa u obliku granula ili praha, grejanjem i presovanjem preko profila. Takav profil određuje kasniji oblik proizvoda. Pored skenera, i lamelski zidni sistem Flexylotmože biti proizveden u tehnologiji za istiskivanje.
 
 

Galvanizacija

Ovaj postupak se koristi za detaljniju obadu metalne površine i štiti je otpornije na uticaje okoline. U ovom slučaju, metal se rastvori u hemijski rastvor uz pomoć elektronskih struja i prenose u tankom sloju na metal koji treba modifikovati. Prilikom galvanizacije metalnom predmetu se može dati lepš izgled, npr sjaj.
 
 

PVC

PVC je težak, stabilan materijal. Pogodan za vremenske prilike i sa dodatkom UV stabilizatora za spoljnu upotrebu i to u rasponu temperature od -10 ° C do + 70 ° C U reklamnoj i displej industriji tvrdi PVC se uglavnom koristi za proizvode.
 
 

Visoka frekvencija zavarivanja

Prilikom visoko frekventnog zavarivanja PVC folije su izložene visokim frekvencijama elektromagnetnog polja. To dovodi do grejanja, a kasnije do zavarivanja za PVC folije. Mogu se preradjivati razna utiskivanja, kaljenja i boje.
 
 

Visokoizdržljiv PVC

Visokoizdržljiv PVC je sličan tvrdom i istovetno je postojan,kao i otporan na UV-zrake. Može izdržati temperaturu od -30°C do +70°C. Takodje je pogodan za spoljnu upotrebu.
 
 

Impulsne trake

Trake folije se pomoću pritiska zavaruju na određeno mesto. Zavareni deo je sada savitljiv i pogodan za obradu pomoćnim sredstvima Temperatura, zagrevanje i dužina hladjenja se odredjuju prema jačini materijala.
 
 

Polikarbonat

Polikarbonat je sličan čistom akrilnom staklu, s tim sto je još izdržljiviji. Polikarbonat je skoro nesalomiv. Naravno,po potrebi može biti prefarban.
 
 

Polipropilen (PP)

Polipropilen (PP) se odlikuje velikom temperaturnom izdržljivošću i jak je veštački materijal.
 
 

Polistirol (PS)

Polistirol (PS) postaje uz dodavanje kaučuka veoma izdržljiv. Poseban je po širokom spektru boja,a takodje je podložan pritisku. Proizvodi od ovog materijala,poput Prospektštendera,pogodni su za unutrašnju upotrebu.
 
 

Polivinilhlorid (PVC)

Polivinilhlorid (PVC) je aktuelan za sledeće materijale: tvrdi-PVC, slabi-PVC, visokoizdržljivi PVC i PVC-C.
 
 

Plastifikacija

Plastifikacija je postupak koji podrazumeva lakiranje jednog materijala. Tako on postaje postojan i zaštićen je od korozije.
 
 

Ubrizgavanje

Sa ovim postupkom mogu se direktno primenljivi delovi ugraditi u osnovu. Masa od koje se formira materijal se pomoću mašine ubrizgava u željeni oblik. Prostor alata odredjuje kasniju formu dobijenog proizvoda. Mogu se doboti proizvodi različite težine,od 10 grama pa do nekoliko stotina kilograma, kao što su klipse, ramovi za plakate ili kolica za kupovinu.
 
 

Termoplast

Termoplast je materijal,koji pod uticajem pritiska i toplote može biti više puta oblikovan. Postupak se naziva termoplasnooblikovanje. Primeri: PVC, Poliethilen, Akrilno staklo, Najlon.
 
 

Slab-PVC

Slab-PVC je u različitim stupnjevima izdržljivosti dostupan i predstavlja veoma fleksibilan materijal. Posebno je pogodan za proizvodnju proizvoda od folije.
 
Close menu
Na gore