Zatvoriti
Filter & Sort
Prospektni štenderi i robni dispenseri su sastavni deo za pospešivanje prodaje na POS-u .Prospektni štenderi pružaju najraznovrsnije varijacije-za postavljanje na zid ili sto ,za kačenje na zid itd...Sve one služe svrsi plasiranja kataloga ,prospekata informacionih brošura,gde doprinose optimalnom korišćenju,direktno pored proizvoda,na Infopultu ,u prodajnom prostoru ,ordinacijama ili javnim zgradama.Robni dispenseri su optički prilagodjeni proizvodi na POS-u ,od kojih se roba direktno može uzeti.Neposrednadostupnost artikala olakšava kupcima da se odluče pri kupovini.
Close menu
Na gore