Nachhaltigkeit_SR

Proizvodnja

 
  • Pažljivo planiranje proizvodnih procesa isključuje zagađenje okoline
  • Upotreba prirodnih resursa poput drveta kao i recikliranih materijala čuva životnu sredinu
  • Zbog bezbednih sirovina isključuje se mogućnost toksičnih gasova
  • Isporuka što većih pakovanja redukuje emisiju i štedi na materijalu za pakovanje
 

Otpadni materijali i njihovo uklanjanje

 
  • Pravilno sortiranje otpadnih materijala brine o kasnijem recikliranju koje se vrši po utvrđenim pravilima
  • Proizvodnja energije preko termičke obrade dobija se od sagorivih sirovina
Close menu
Na gore