„Perfekta MP” divizija pomoću sistema! Perfektna prezentacija robe postiže se sistemom dividera ,,Perfekta,, sa integrisanim skener šinama.Svaki artikal stoji na desnom mestu i ne može se ugurati bočno.Pojedinačni artikli divider sistema se medjusobno slažu i dopunjuju.
Close menu

View products

VKF Renzel Srbija
Na gore