Istorija kompanije VKF Renzel GmbH International

historie 01 international

Osnivanje holandske filijale 1993

historie 02 international

Osnivanje poljske filijale 1994

historie 03 international

Osnivanje engleske filijale 1995

historie 03 international

Osnivanje autsrijske filijale 1998

historie 04 international

Osnivanje američke filijale 2003

1985

Heinc Rencel osniva kompaniju u VKF Renzel iu Boholt-Šporku, Nemačka

 

1993

Osnivanje holandske filijale u Dinksperlou; Preseljenje i dupliranje kapaciteta 2004, godine

 

1994

Otvaranje nemačke filijale sa administracijom, proizvodnjom i magacinom u Iselbergu, sedištu današnje centrale

 

1994

Osnivanje poljske filijale u Koninu; 2004 sledi preseljenje u sopstveni prostor i industrijsku zgradu

 

1995

Osnivanje filijale u Engleskoj sa sedištem u Redtihu, kasnije preseljenje u Bomsgruve

 

1996

U novim pokrajinama nastaje u Erfurtu još jedna filijala; godine 2004 sledi preseljenje nakon izgradnje prostora

 

1998

Osnivanje filijale u Austriji sa sedištem u Langenoru kod Tulina; Preseljenje 2003 u sopstvene prostorije

 

1999

Osnivanje turske filijale sa sedištem u Izmiru

 

2003

Osnivanje američkog društva u Čikagu

 

2004

Osnivanje filijale u Grčkoj, sedište u Kateriniju kod Soluna

 

2004

Osnivanje filijale u Mariboru, Slovenija

 

2004

Osnivanje proizvodnog društva u Moskvi, Rusija

 

2005

Osnivanje filijale u Sofiji, Bugarska

 

2005

Osnivanje Heic Vilhelm Renzel preduzeća u Grčkoj

 

2007

Osnivanje sopstvenog kapitalnog društva u Grčkoj

 

2011

Preuzimanje proizvodnje u Holandiji (VKF Vacuümvormtechniek B.V.)

 

2012

Osnivanje filijale u Francuskoj (Preuzimanje kompanije Visioplast)

 

2012

Osnivanje filijale u Vuxi, Kina