produktion druckerei head

Sito- / Digitalna i tampon-štampa

produktion druckerei
produktion druckerei2
produktion druckerei3

Pre nego što reklamna poruka kompanije VKF Renzel ugleda svetlost dana, digitalni podaci i slike se preradjuju pomoću najnovijih kompjuterskih sistema i prenose se u našoj sopstvenoj štampariji. Tako može biti korišćena sito-,digitalna-,transfer-,tampon-, ili tekstilna štampa. Na taj način možemo odštampati širok spektar vaših želja. Naravno,radimo i gravure i utiskivanja , pa tako možemo da realizujemo i individualne natpise poput onih na automobilima, poput reklama, bilbora i drugih.